KOMPLEKSITETSSIGNATUR

Få overblik over ledningsplaner ved at analysere dem efter kompleksitet
HVAD ER PLANEN?

Få overblik over ledningsplanerne ved at analysere dem efter kompleksitet. Analysen kræver at der opsættes regler for kompleksitet som kan forstås af en computer. Kompleksitet oversættes derfor fra noget subjektivt til objektivt.                                                       GmapGmap

HVAD ER SIMPELT? OG HVAD ER KOMPLEKST?

Som en start har vi implementeret 3 simple regler (proximities) i sorteringsværktøjet. De simple regler kan bruges til at fortolke planernes kompleksitet og dermed forstå bunken af planer bedre.

Når vi skal sætte regler op for hvornår noget er komplekst handler det om at tænke i hvordan de komplicerede elementer kan beskrives simpelt. Eksempelvis er detektion af bogstaverne "K" og "M" i nærheden af hinanden en simpel regel for om planen indeholder kilometrering til stedfæstelse af planen. Et andet eksempel kan være at bruge detektion af ordet "signatur" som et udtryk for om det vil være muligt at adskille ledningstyper.

RASTER VS. VEKTOR

Ledningsplaner har startet deres liv forskelligt. Nogle ledningsplaner er indtegnet i CAD-programmer og derefter eksporteret til PDF. Disse planer vil være præsenteret som vektorgrafik, hvilket gør at de bevarer mange detaljer når der zoomes ind i pdf'en. Derimod vil analoge ledningsplaner som er indscannet ligge digitalt i bitmap-format.

Regel
PDF-formatet indeholder en række metadata. Metadata beskriver det pågældende data og kan bl.a. indeholde oprettelsesdato og hvilket software PDF'en er oprettet gennem. Information om hvorvidt pdf'en stammer fra vektorformat eller udelukkende har eksisteret som bitmap kan også aflæses i PDF'ens metadata.ocr
ocr
ocr

TEKST

Ledningsplaner indeholder meget forskelligartet beskrivende tekst. Der er ikke entydige regler for hvordan teksten er placeret. Attributværdier kan være noteret og linket til objektet med pile eller være skrevet enten over, under eller på linjerne.

Tegningshovededet vil typisk være placeret i nederste højre hjørne, men kan også være placeret andre steder. Derfor er det ikke er nok at lede efter tekst i et afgrænset område.

Regel
Tekstgenkendelsesalgoritmer kan bruges til at omdanne skrift på billeder til noget læseligt for computeren.

Tekst i billedet kan i sig selv benyttes som en simpel regel for hvornår en plan er kompliceret eller ej. Hvis planen indeholder tekst har den information som kan benyttes til at skabe logik. Indeholder planen meget tekst kan det gøre det til en kompleks opgave at automatisere digitaliseringen.

I den videre process kan den genkendte tekst bruges til at finde søgeord som f.eks. stednavne, årstal eller kilometrering.

Nedenfor ses det umiddelbare resultat af en standard tekstgenkendelse. Ledningsplanen kan ses her.


31.18
\))
31.093.
\\
\
l
(i? / 31.086
\\\ 31141
WW" 31150 )
31152
(\\
Oy)
QD
28 S
<
2 ; .
fy
| EEE 5 EO SH O]  &
& aw < | EE SEES SO
Ee ImN
e ms Z
Zs =
A> lh
EZ ZZ b>
<< LA™ Ly
| ac ——— tee’
c/
A)
\
\N
Wn
AN
es
ce
LEE Ss
|
t: ttt
5 _ >~4
=N  KIRKEGARDSVEJ
BN
RESTAURANT
“amN Imi
A a Ce ea
gy (()) SS ¢ :
dy iy "s
5
\ (| J
' \P \ hp
‘
x &j
NN
BN
Pm, J
——e !!
wm,
ppm. fi
NO ep i!
SIGNATURFORKLARING
@ Rammet pel
4% Stampet pel
& Rammet peel for bardun
O Stampet pel for bardun
O Specialfundament
—_—- —  Gasanleg (Gas pipeline)
ee ~—sCVandanieg. (Water)
er me = Fjernvarmeanleg (District heating)
—-— Elektrisk stcarkstremsanieg (High voltage cable)
bese ceencasseereeneeneessnee sessesseeses cuseeeeenanesnsean Elektrisk svagstremsanleg (Low voltage cable)
(telefon og brand)
Elektrisk svagstremsanlaeg (DSB) (Low voltage cable)
Kabelrender (DSB) (Cable duct)
——- Kloakeringsanlag (Sewer, unseparated)
SS ————_ Kabelkanaler og _foringsrer(Cable duct)
—-—2—~_ a3 _ Draeningsaniaeg (Drainage)
O @300-01250 brande (Well/Manehole)
[| SAMMENSTOBNING
(Plan for cables and foundations)
@ RAMBOLL & HANNEMANN, TEKNIKERBYEN 38, 2830 VIRUM  TLF 02856500
_ A 1987-03-03 JEH/R&H 7
* B 1987-05-15 NB/R8H _
¥ C 1987-08-15 NB/R&H
DSB Baneafdelingen ws 1500,
Elektrificeringskoordineringen es 86120) LJ
Morte gle * 


  

PIXELVÆRDIER

De fleste planer er repræsenteret i sort/hvid, hvor oplysningerne er
tegnet med sort påhvid baggrund. Denne information kan bruges til at fortælle
hvor meget information der findes i planen.

Regel
Ledningsplaner som indeholder mange sorte pixels sammenlignet
med hvide tolkes til at være komplekse.
Smiley face

KOMPLEKSITETSSIGNATUR


Resultatet af analysen er en række af indikatorer der samlet set
giver et billede kompleksiteten af den enkelte ledningsplan
- ledningsplanens kompleksitetssignatur.

Kompleksitetssignatur kan bruges til at udvælge de ledningsplaner
som det med størst sandsynlighed kan lykkedes at digitalisere automatisk,
de ledningsplaner hvor digitaliseringen skal hjælpes i gang med en
præregistrering og endelig de ledningsplaner der er så
komplekse at manuel registrering er nødvendig.

Kompleksitetssignaturen skal ses som et dynamisk værktøj,
hvor vi kan skrue op og ned på de enkelte indikatorer efterhånden
som der indhentes erfaringer og digitaliseringsmetoden udvikles og modnes.